POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY DLA FARMACEUTÓW

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających z Platformy dla farmaceutów pod adresem: www.postroniefarmaceuty.pl ( dalej „Użytkownicy”)

 1. Informacje ogólne
 2. Kategorie przetwarzanych danych
 3. Podstawy i cele przetwarzania
 4. Okres przechowywania danych 
 5. Odbiorcy danych
 6. Prawa Użytkownika
 7. Profilowanie
 8. Informacje ogólne

 

Administratorem danych Użytkownika  jest Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ul. Partyzanckiej 133/151, e-mail: aflofarm@aflofarm.pl (dalej „Administrator”)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa procesów przetwarzania danych osobowych Użytkownika i możliwości realizacji jego praw w związku z przetwarzaniem danych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie pytania i uwagi należy przesyłać na adres daneosobowe@aflofarm.pl.

 

 1. Kategorie przetwarzanych danych

 

 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z podstawowych funkcjonalności tj. przegląda Platformę bez korzystania ze szkoleń, Administrator przetwarza dane wyłącznie takie jak: adres IP Użytkownika oraz tzw. pliki cookie. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z funkcjonalności Platformy w postaci szkoleń, Administrator przetwarza dodatkowo dane wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, w tym takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu. W przypadku, gdy Aflofarm ma obowiązek wystawić Użytkownikowi PIT-11 w związku z zamówieniem przez niego nagrody, Administrator przetwarza także dodatkowe dane w postaci nr PESEL, daty urodzenia oraz inne dane niezbędne do prawidłowego wystawienia PIT-11.

 

 

 1. Podstawy i cele przetwarzania

 

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie:

 1. umowy w celu zapewnienie realizacji usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną (zaakceptowany przez Użytkownika Regulaminu Platformy ) (art. 6, ust. 1, lit. b  RODO);
 2. zgody na wysyłkę Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
 3. rejestracji konta na Platformie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. korzystania z usługi formularza kontaktowego na Platformie w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (obrona przed ewentualnymi roszczeniami oraz w związku z dopasowaniem treści Platformy do zainteresowań Użytkownika, oraz analiz statystycznych i udoskonalenia usług Administratora) (art. 6, ust. 1, lit. f, RODO);
 6. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – w przypadku postępowania reklamacyjnego i konieczności rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z działaniem Platformy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 
 7. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – w przypadku informowaniu o nowościach na Platformie, promocjach, nowych ofert (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 8.  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w celach podatkowych, m.in. wystawienia dla Użytkownika, który wybrał nagrodę formularza PIT-11 ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 

 1. Okres przechowywania danych 

 

Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres  świadczenia usług za pośrednictwem Platformy, tj. ewentualnie do momentu usunięcia konta w celu zaprzestania korzystania przez Użytkownika ze szkoleń lub do czasu upływu ustawowych okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń; w przypadku dopasowania treści Platformy Administratora do zainteresowań Użytkownika, analiz statystycznych i udoskonalania usługi - dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania z Platformy, nie dłużej jednak niż 5 lat od dnia zakończenia umowy.

 

Dodatkowo Administrator może przechowywać dane Użytkownika do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zgoda, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia Użytkownikowi dalsze korzystanie z Platformy, a w szczególności uniemożliwia korzystanie z oferowanych szkoleń, zbieranie punktów i odbieranie nagród.

 

 

 1. Odbiorcy danych

 

Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych Użytkownika będą:

 1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora,
 2. upoważnieni pracownicy Administratora  i upoważnione osoby działające na zlecenie Administratora,
 3. podmioty zewnętrzne wspierające bieżącą działalność Administratora.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej. 

 

 1. Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa: 

 1. prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, 
 2. prawo do sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. prawo do przenoszenia danych oraz

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik możesz zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Jeżeli mimo wsparcia Administratora Użytkownik uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Profilowanie 

Za pomocą plików cookies stosowanych w Serwisie możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkownika w tym poprzez analizę tego jak często Użytkownik odwiedza Serwis, czy jakie produkty najczęściej ogląda, jakiego rodzaju artykuły czyta. Analiza zachowań w Internecie pomaga Administratorowi rozumieć zwyczaje i oczekiwania Użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. W ten sposób Administrator ma możliwość prezentowania reklam dopasowanych do Użytkownika (przykładowo, reklama wynikająca z faktu przeglądania w ostatnim okresie tylko artykułów dotyczących zawału serca) oraz spośród dostępnych materiałów i artykułów przedstawiać głównie takie, które najlepiej będą odpowiadały potrzebom Użytkownika. 

Jeśli Użytkownik zrezygnuje  z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do swoich zainteresowań nie oznacza to, że nie będzie otrzymywać żadnych reklam podczas korzystania z Serwisów. W takim przypadku Użytkownik będzie otrzymywał reklamy, ale bez związku z dotychczasową aktywnością Użytkownika w Serwisie. 

 

POLITYKA COOKIES

 1. Definicja

 

 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zawierają nazwę domeny Serwisu, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatową  nazwę. Pliki cookies często zawierają w sobie informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie Użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.
 2. Administrator może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

 

 1. Cel wykorzystywania cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies do następujących celów:

 1. świadczenia Usług;
 2. dostosowywania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niego; np. pliki cookies mogą rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;
 4. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika 

 

 1. Rodzaje plików cookies
 1. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies ze względu na ich długość życia:
 2. sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 3. stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają między innymi określenie preferencji Użytkownika i tym samym wyświetlanie mu odpowiednich reklam na stronach partnerów zewnętrznych. Służą również do pomiaru ruchu na danej stronie internetowej.

 

Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies ze względu na cele, jakim służą:

 1. 4.1 niezbędne do działania Usług- umożliwiające korzystanie z usług Administratora np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

  4.2  Służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  4.3 wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  4.4
   Funkcjonalne - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  4.5
   reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań;
  4.6 
  statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących Serwisu.

 

 1. Informacje dodatkowe

Użytkownik Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika, należy dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies zostały wyjaśnione przez poszczególne przeglądarki:

 1. Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 2. Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
 3. Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 4. Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html 

 

Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies oraz pliki cookies do następujących dostawców: Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

 

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.