REGULAMIN NEWSLETTERA

 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania z Newslettera dla Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie.
 2. Usługa bezpłatnego Newslettera w Serwisie internetowym www.postroniefarmaceuty.pl świadczona jest przez Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151 na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 3. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług Newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
 4. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanej dalej RODO oraz z ustawą z dnia.10.05.2008 r. o ochronie danych osobowych, zgromadzonych w Bazie jest Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy.
 6. Zgodnie z Rodo, Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu podmiotowi zewnętrznemu w całości lub części, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa danych osobowych, szczegółowo opisanych w Rodo.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu możliwości otrzymania Newslettera konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: adres e-mail.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się listownie na adres Aflofarm Farmacja Polska Sp z o.o. bądź mailowo na adres  daneosobowe@aflofarm.pl.
 9. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 10. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o szkoleniach, promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach produktowych firmy Aflofarm Farmacja Polska oraz nowościach pojawiających się na platformie www.postroniefarmaceuty.pl, poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 11. Zarejestrowanie się w Serwisie www.postroniefarmaceuty.pl pod linkiem „Zapisz się na Newsletter” i wskazanie adresu e-mail przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera, a także otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości wysłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Newslettera.
 12. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera tj. rozwiązać umowę o świadczeniu usług Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link dezaktywacyjny "zrezygnuj" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.
 13. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje niezwłocznie i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 14.  Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach zastrzega sobie prawo do:
 15. wysyłania za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika,
 16. czasowego wyłączania usługi Newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
 17. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.
 18. usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.